»

Informatii despre impozitarea bacsisului si noile prevederi privind sanctionarea pt. neutilizarea caselor de marcat

In sedinta de guvern din data de 22/04/2015 a fost adoptat proiectul de OUG privind “bacsisul” si noi prevederi ale regimului de sanctionare pt. neutilizarea caselor de marcat, precum si aplicarea graduala a amenzilor si masurilor complementare, ce modifica OUG 28/1999.

 

Forma finala adoptata va fi cunoscuta dupa publicarea in Monitorul Oficial.

 

Vom reda in continuare cateva din informatiile disponibile pe site-ul oficial al Guvernului:

 

“(..) actul normativ defineste notiunea de „bacsis”  in vederea evidentierii acestui tip de venit pe bonul fiscal, cu scopul delimitarii clare a acestuia de veniturile incasate de operatorii economici pentru livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor direct catre populație, precum si pentru asigurarea fiscalizarii acestuia, potrivit Codului fiscal. Bacsisul reprezinta orice suma de bani oferita voluntar de client,  in plus fata de contravaloarea bunurilor livrate sau serviciilor prestate. Se interzice conditionarea, sub orice forma, a livrărilor de bunuri sau a prestarilor de servicii de acordarea bacsisului.

 

Potrivit noilor reglementari, operatorul economic va avea obligatia marcarii bacsisului pe un bon fiscal distinct, insa va putea opta daca bacsisul inregistrat fiscal si contabil ramane la dispozitia sa, ori se distribuie salariatilor, potrivit unui regulament propriu de ordine interioara.

 

Bacsisul primit se va impozita, actul normativ mentionand astfel:

impozitarea bacsisului ca profit al operatorului economic in cazul in care acesta nu se distribuie salariatilor (16% sau 3% in cazul microintreprinderilor);
necuprinderea bacsisului in sfera TVA in cazul in care se distribuie angajatilor;
impozitarea la nivelul angajatului cu 16% impozit pe venit din alte surse, prin retinere la sursa, in cazul in care bacsisul se distribuie salariatilor;
necuprinderea in baza de impozitare a contributiilor sociale si a contributiilor sociale de sanatate – deci netaxarea din acest punct de vedere.

 

Totodata, actul normativ adoptat de Guvern introduce obligatia intocmirii de documente justificative, atat pentru sumele de bani introduse in punctele de vanzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, cat si pentru sumele extrase din acestea, astfel incat organele de control sa aiba la dispozitie instrumentele necesare pentru a identifica sumele care nu sunt justificate prin documente conform legii.

 

Operatorul economic va avea obligatia sa asigure inregistrarea banilor detinuti de angajati la ora inceperii programului de lucru, intr-un registru de bani personali. Astfel, in cazul unui control, eventualele sume de bani gasite in plus fata de sumele inregistrate, sa nu poata fi justificate ca fiind banii apartinand angajatilor. 

 

Angajatii operatorului economic vor avea obligatia sa prezinte la solicitarea organelor de control sumele de bani aflate asupra lor, atunci cand se afla in incinta unde isi desfasoara activitatea si in timpul programului de lucru.

 

Actul normativ aduce unele modificari si in ceea ce priveste regimul de sanctionare al operatorilor economici care nu se doteaza cu case de marcat electronice fiscale, desi au aceasta obligatie. Astfel, potrivit noilor reglementari, in situatiile in care operatorul economic nu s-a dotat cu aparat de marcat electronic fiscal, suspendarea activitatii va fi dispusa pana in momentul in care acesta se conformeaza prevederilor legale si achizitioneaza o casa de marcat pe care o fiscalizeaza si o utilizeaza in activitate, facand in acelasi timp, dovada platii amenzii pe care organul de control i-a aplicat-o. Conform legislatiei aflata pana acum in vigoare, sanctiunea pentru operatorii economici care nu erau dotati cu aparat electronic fiscal consta in suspendarea activitatii de la o luna la 3 luni, fara a se tine cont de intrarea in legalitate si nici de plata amenzii.

 

Un capitol al Ordonantei de Urgenta introduce reglementari ce permit aplicarea graduala a sanctiunilor operatorilor economici, in functie de un prag de semnificatie, astfel:

Daca suma nejustificata rezultata din savarsirea contraventiei este de pana la 300 lei inclusiv, dar nu mai mult de 3% inclusiv , din valoarea inregistrata in casa de marcat pana la ora controlului, ori la sfarsitul zilei, daca fapta a fost savarsita anterior datei controlului, fapta se sanctioneaza cu avertisment, fara aplicarea sanctiunii complementare.
Daca suma nejustificata rezultata din savarsirea contraventiei  este de pana la 300 lei inclusiv, dar mai mare de  3% , din valoarea inregistrata in casa de marcat pana la ora controlului, ori la sfarsitul zilei, daca fapta a fost savarsita anterior datei controlului, fapta se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei, fara aplicarea sanctiunii complementare.
Daca suma nejustificata rezultata din savarsirea contraventiei  este cuprinsa intre 300 lei  si 1.000 lei inclusiv, dar este mai mica de 3% inclusiv, din valoarea inregistrata in casa de marcat pana la ora controlului, ori la sfarsitul zilei, daca fapta a fost savarsita anterior datei controlului, fapta se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 15.000 lei, fara aplicarea sanctiunii complementare.
Daca suma nejustificata rezultata din savarsirea contraventiei  este cuprinsa intre 300 lei  si 1.000 lei inclusiv, dar este mai mare de 3%  din valoarea inregistrata in casa de marcat pana la ora controlului, ori la sfarsitul zilei, daca fapta a fost savarsita anterior datei controlului, fapta se sanctioneaza cu amenda de la 15.000 lei la 20.000 lei. De asemenea, se suspenda pentru 30 de zile activitatea operatorului economic pentru unitatea de vanzare la care s-a constatat contraventia, incepand cu cea de-a doua abatere constatata intr-un interval de 24 de luni. 
Daca suma nejustificata rezultata din savarsirea contraventiei este mai mare de 1.000 lei, dar este mai mica de 3% inclusiv, din valoarea inregistrata in casa de marcat pana la ora controlului, ori la sfarsitul zilei, daca fapta a fost savarsita anterior datei controlului, fapta se sanctioneaza cu amenda de la 20.000 lei la 25.000 lei, fara aplicarea sanctiunii complementare.
Daca suma nejustificata rezultata din savarsirea contraventiei este mai mare de 1.000 lei  si  mai mare de 3%, din valoarea inregistrata in casa de marcat pana la ora controlului, ori la sfarsitul zilei, daca fapta a fost savarsita anterior datei controlului, fapta se sanctioneaza cu amenda de la 25.000 lei la 30.000 lei. De asemenea, se suspenda pentru 30 de zile activitatea operatorului economic pentru unitatea de vanzare la care s-a constatat contraventia, incepand cu cea de-a doua abatere constatata intr-un interval de 24 de luni, indiferent pentru care dintre situatiile prevazute mai sus a fost aplicata sanctiunea la prima abatere, in cadrul termenului de 24 de luni.
Pentru situatiile prevazute la punctele 4 si 6, daca operatorul economic achita atat amenda, cat si o suma egala cu de zece ori amenda aplicata, sanctiunea complementara (suspendarea pentru 30 de zile a activitatii operatorului economic pentru unitatea in care s-a constatat contraventia) inceteaza de drept in termen de 24 de ore de la prezentarea dovezii achitarii la organul constatator.

 

 Odata cu sanctiunile mentionate mai sus, se aplica si prevederile  privind confiscarea sumelor detinute la punctele de vanzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, care nu pot fi justificate prin datele inscrise in documentele emise cu aparate de marcat electronice fiscale, in registrul de bani personali, in registrul special sau in chitante.

 

Contact
strada Vasile Gherghel, nr. 12, sector 1 011523, Bucuresti
021-224 55 24 / 021-224 55 25
© Copyright Danubius-Exim 2021. Toate drepturile rezervate.